แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถดาวโหลดแฟ้มสะสมผลงานได้

Topics for this course

3 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนต้องการ)
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2928 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11270 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf
  • คริปวีดีโอ การทำแฟ้มสะสมผลงาน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มแฟ้ม และทำแฟ้มได้

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2