แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำแฟ้มสะสมผลงานและดาวโหลดแบบแฟ้มสะสมผลงาน

Topics for this course

3 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน ม.1 ภาคเรียนที่ 2

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนต้องการเขียนด้วยลายมือ)

ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2929 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf
  • คริปวีดีโอ การสอนทำแฟ้มสะสมผลงาน

Requirements

  • สามารถทำแฟ้มสะสมผงานและดาวโหลดแบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2