แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน โครงงาน LC (64)

  • Total Enrolled 86
  • Last Update August 23, 2021

Description

ผู้เรียนจะต้องทำ 3 อย่างนี้ส่งตอนสอบ

Topics for this course

9 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แฟ้มสะสมผลงาน
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานที่ 1
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงานที่ 2

แบบฟอร์มโครงงาน

แบบฟอร์ม สัญญาแห่งการเรียนรู้

About the instructor

0 (0 ratings)

143 Courses

533 students

Free