แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ให้ผู้เรียนดาวโหลดแบบฟอร์มแฟ้มและทำเพื่อใช้สอบประเมินปลายภาคเรียน

Topics for this course

3 Lessons

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file word (สำหรับผู้เรียนต้องการพิมพ์)
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file pdf (สำหรับผู้เรียนต้องการ)
ตัวอย่างแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2920 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10855 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

  • แแบบฟอร์มแฟ้มlสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน file PDF
  • วีดีโอ สอนทำแฟ้มสะสมผลงาน

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที 6 ภาคเรียนที่ 2