แบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • ดาวโหลดแบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงาน และสามารถเข้าใจการทำแฟ้มสะสมผลงาน

About the instructors

0 (0 ratings)

73 Courses

2915 students

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • แบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงาน file words
  • แบบฟอร์มการทำแฟ้มสะสมผลงาน file pdf
  • คริปวีดีโอ การทำแฟ้มสะสมผลงาน

Requirements

  • ทำแฟ้มสะสมผลงานได้

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1