วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2 (แผนการเรียนสังคม-อาชีพ) อ.วราภรณ์

  • by admin
  • Course level: Intermediate

What Will I Learn?

  • เข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกแหล่งทรัพยากรธรณี
  • เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีการพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาและผลของการพัฒนาเทคโนโลยีต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Topics for this course

6 Lessons

วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องฮอร์โมนเพศ
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องไฟฟ้า
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องกระจกและเลนส์
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแรงเสียดทาน
คลิปการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 200:00:00

About the instructors

0 (0 ratings)

74 Courses

2928 students

0 (0 ratings)

123 Courses

11270 students

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน หนังสือออนไลน์
  • เอกสารประกอกการเรียน (PP)

Target Audience

  • ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2