วิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ* ม.4 เทอม 1 (64)

Description

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง โครงสร้างโลก ธรณีแปรสัณฐาน ธรณีพิบัติภัย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง โครงสร้างโลก
  • ธรณีแปรสัณฐาน
  • ธรณีพิบัติภัย 

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 โครงสร้างโลก
บทที่ 2 ธรณีแปรสัณฐาน
บทที่ 3 ธรณีพิบัติภัย 

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง โครงสร้างโลก
  • ธรณีแปรสัณฐาน
  • ธรณีพิบัติภัย 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)