วิชา เคมี ม.4 เทอม 1 *

Description

วิชาเคมี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ปฎิบัติการเคมีเบื้องต้น,อะตอมและตารางธาตุ,พันธะเคมี

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ปฎิบัติการเคมีเบื้องต้น
  • อะตอมและตารางธาตุ
  • พันธะเคมี 

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ 1 ปฎิบัติการเคมีเบื้องต้น
หน่วยที่ 2 อะตอมและตารางธาตุ
หน่วยที่ 3 พันธะเคมี

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8466 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ปฎิบัติการเคมีเบื้องต้น
  • อะตอมและตารางธาตุ
  • พันธะเคมี 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)