วิชา หน้าที่พลเมือง ม.3 เทอม 2 (64)

Description

วิชา หน้าที่พลเมือง ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล,สังคมไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
  • สังคมไทย

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 3 วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
บทที่ 4 สังคมไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8476 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
  • สังคมไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.3 เทอม 2 (64)