วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 เทอม 2 (64)

Description

วิชาหน้าที่พลเมือง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่อง สถาบันการเงิน , พิกัดภูมิศาสตร์ , ลักษณะทางกายภาพของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย , สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องสถาบันการเงิน , พิกัดภูมิศาสตร์ , ลักษณะทางกายภาพของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย , สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง สถาบันการเงิน , พิกัดภูมิศาสตร์ , ลักษณะทางกายภาพของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย , สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่องสถาบันการเงิน , พิกัดภูมิศาสตร์ , ลักษณะทางกายภาพของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย , สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 2 (64)