วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 เทอม 2 (64)

Description

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต , การช่วยฟื้นคืนชีพ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
  • การช่วยฟื้นคืนชีพ 

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 3 พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
บทที่ 4 การช่วยฟื้นคืนชีพ

About the instructor

0 (0 ratings)

32 Courses

1689 students

Placeholder
Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง พฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต
  • การช่วยฟื้นคืนชีพ 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)