วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 เทอม 1 (64)

Description

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง,อิทธิพลและความคาดหวังของสังคม
ต่อพัฒนาการของวัยรุ่น

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
  • อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 วัยและการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วัยและการเปลี่ยนแปลง
  • อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อพัฒนาการของวัยรุ่น

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.3 เทอม 1 (64)