วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ,การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ
  • การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ
บทที่ 2 การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7375 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การทำงานของระบบผิวหนัง ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ
  • การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)