วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 6 สมรรถภาพทางกาย 

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 2 (64)