วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น,วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน,วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
  • วัยรุ่นกับการเจริญเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
บทที่ 2 วัยรุ่นกับการเจริญเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน
บทที่ 3 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อต่อวัยรุ่น
  • วัยรุ่นกับการเจริญเติบโต ตามเกณฑ์มาตรฐาน
  • วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1 (64)