วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์,ชีวิตและครอบครัว, การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล,การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค ,ความปลอดภัยในชีวิต

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์
 • ชีวิตและครอบครัว
 • การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
 • การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
 • ความปลอดภัยในชีวิต

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การเจริญเติบโตและการพัฒนาการของมนุษย์
 • ชีวิตและครอบครัว
 • การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
 • การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
 • ความปลอดภัยในชีวิต

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 1 (64)