วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย,การเลือกใช้บริการสุขภาพ,การใช้เทคโนโลยี,การแพทย์ก้าวหน้า ประชาสุขภาพดี,กาย-จิตสมดุล

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเรียนเข้าใจในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย
 • การเลือกใช้บริการสุขภาพ
 • การใช้เทคโนโลยี
 • การแพทย์ก้าวหน้า ประชาสุขภาพดี
 • กาย-จิตสมดุล

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเรียนเข้าใจในเรื่อง สมรรถภาพทางกาย
 • การเลือกใช้บริการสุขภาพ
 • การใช้เทคโนโลยี
 • การแพทย์ก้าวหน้า ประชาสุขภาพดี
 • กาย-จิตสมดุล

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 2 (64)