วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3 เทอม 2 (64)

Description

วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยที่ 6 – หน่วยที่ 10 ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่องการไขปัญหาสุขภาพและชุมชน, ให้เวลาเพื่อสุขภาพ, ชีวิตไม่เสี่ยง, การหลีกเลี่ยงความรุนแรงและเรื่องสื่อกับวัยรุ่น

 

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพ การบริการสุขภาพ , ให้เวลาเพื่อสุขภาพ, การลดความเสี่ยง, การหลีกเลี่ยงความรุนแรง และเรื่องสื่อกับวัยรุ่น

Topics for this course

5 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 6 เรื่อง ไขปัญหาสุขภาพและชุมชน
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 7 เรื่อง ให้เวลาเพื่อสุขภาพ
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 8 เรื่อง ชีวิตไม่เสี่ยง
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 9 เรื่อง หลีกเลี่ยงความรุนแรง
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 10 เรื่อง สื่อกับวัยรุ่น

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

Free

Material Includes

  • -การนำเสนอ (power point)

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจพฤติกรรมสุขภาพ การบริการสุขภาพ , ให้เวลาเพื่อสุขภาพ, การลดความเสี่ยง, การหลีกเลี่ยงความรุนแรง และเรื่องสื่อกับวัยรุ่น

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 2