วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย,กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน,เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  • กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
บทที่ 2 กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8141 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  • กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน
  • เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)