วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 เทอม 1 (64)

  • Total Enrolled 137
  • Last Update August 26, 2021

Description

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในชั้นม.3 เทอม 1 มีทั้งหมด 5 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 กฎหมายที่ควรรู้, หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครอง, หน่วยที่ 3 รัฐธรรมนูญ, หน่วยที่ 4 สิทธิมนุษยชน และหน่วยที่ 5 ปัญหาทางสังคม โดยเนื้อหาของเทอมที่ 1 จะอยู่ในหน้า 1 – 31

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนทั้ง 5 หน่วยในเทอมที่1

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ 1 – หน่วยที่ 5

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

9880 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนทั้ง 5 หน่วยในเทอมที่1

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.3 เทอม1