วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ม.3 เทอม 2 (64)

Description

เนื้อหาเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองของไทยและต่างประเทศ และรัฐธรรมนูญ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองของไทยและต่างประเทศ และรัฐธรรมนูญ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนเข้าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองของไทยและต่างประเทศ และรัฐธรรมนูญ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2