วิชา สังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ม.4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาสังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย,พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
  • พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 3 ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
บทที่ 4 พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย
  • พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)