วิชา สังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ม.5 เทอม 1 (64)

Description

วิชาสังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี,พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
  • พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
บทที่ 2 พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

About the instructor

0 (0 ratings)

143 Courses

4890 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี
  • พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.5 เทอม 1 (64)