วิชา สังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ม.5 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา สังคมศึกษาและพระพุทธศาสนา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา,พุทธประวัติและชาดก

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • พุทธประวัติและชาดก

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 3 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
บทที่ 4 พุทธประวัติและชาดก

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7803 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
  • พุทธประวัติและชาดก

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.5 เทอม 2 (64)