วิชา ศิลปะ ม.5 เทอม 2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การวาดภาพการ์ตูน, ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย และรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องการวาดภาพการ์ตูน, ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย และรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 2

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10354 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องการวาดภาพการ์ตูน, ผลงานทัศนศิลป์ของศิลปินไทย และรูปแบบงานทัศนศิลป์ของวัฒนธรรมต่างๆ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.5 เทอม 2