วิชา ศิลปะ ม.5 เทอม 1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่อง ศัพท์ทางทัศนศิลป์, กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์, การออกแบบงานศิลปะ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าใจเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์, กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์, การออกแบบงานศิลปะ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11270 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนเข้าใจเรื่องศัพท์ทางทัศนศิลป์, กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์, การออกแบบงานศิลปะ และทฤษฎีการวิจารณ์ศิลปะ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.5 เทอม 1