วิชา ศิลปะ ม.3 เทอม 2 (64)

Description

เนื้อหาหัวข้อเรื่องทัศนศิลป์ (บทที่ 5 – บทที่ 8) การสร้างงาน 2 มิติและ 3 มิติ อาชีพทางทัศนศิลป์และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ การจัดนิทรรศการผลงานทัศนศิลป์ วิวัฒนาการของศิลปะไทยและสากล

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาหัวข้อเรื่องทัศนศิลป์ใน บทที่ 5 - บทที่ 8

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาศิลปะ

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10855 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาหัวข้อเรื่องทัศนศิลป์ใน บทที่ 5 - บทที่ 8

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2