วิชา ศิลปะ ม.3 เทอม 1 (64)

Description

เนื้อหาหัวข้อเรื่องทัศนศิลป์ (บทที่ 1 – บทที่ 4) หลักการสร้างงานทัศนศิลป์ เทคนิค วิธีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ การสร้างงานทัศนศิลป์ และการออกแบบสร้างสรรค์งานสื่อผสม

 

 

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในบทที่ 1 - บทที่ 4

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาศิลปะ

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11270 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ในบทที่ 1 - บทที่ 4

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1