วิชา ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ม.4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ,รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
  • รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
บทที่ 2 รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

About the instructor

0 (0 ratings)

96 Courses

8466 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
  • รูปแบบงานทัศนศิลป์ตะวันออก

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)