วิชา ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชา ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง รูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์ ,รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์,เทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง รูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
  • รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
  • เทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ม.2 ท1 (64)

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7760 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง รูปแบบและแนวคิดในงานทัศนศิลป์
  • รูปแบบ วัสดุ อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
  • เทคนิคในการวาดภาพเพื่อสื่อความหมาย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 1 (64)