วิชา ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ม.2 เทอม 2 (64)

Description

วิชา ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์,การวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร,งานทัศนศิลป์และงานออกแบบในการโฆษณา,งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • การวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
  • งานทัศนศิลป์และงานออกแบบในการโฆษณา
  • งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ศิลปะ/ทัศนศิลป์ ม.2 ท.2 (64)

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

6894 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สร้างเกณฑ์ในการประเมินและวิจารณ์งานทัศนศิลป์
  • การวาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร
  • งานทัศนศิลป์และงานออกแบบในการโฆษณา
  • งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.2 เทอม 2 (64)