วิชา ศิลปะ/ดนตรี ม.4 เทอม 1

Description

วิชาศิลปะ/ดนตรี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง วงดนตรีไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วงดนตรีไทย

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

หน่วยที่ 1 วงดนตรีไทย

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15667 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง วงดนตรีไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.4 เทอม 1 (64)