วิชา วิทยาศาสตร์ ม4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง พันธุศาสตร์,ระบบนิเวศ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องพันธุศาสตร์,ระบบนิเวศ

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เรื่อง พันธุศาสตร์ ระบบนิเวศ

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7610 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องพันธุศาสตร์,ระบบนิเวศ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)