วิชา วิทยาศาสตร์ ม4 เทอม 1 (64)

Description

วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต, การสังเคราะห์แสงของพืช

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์แสงของพืช

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์แสงของพืช

About the instructor

0 (0 ratings)

145 Courses

7795 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง ดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต การสังเคราะห์แสงของพืช

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)