วิชา วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่,งานและพลังงาน,โลกและการเปลี่ยนแปลง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
  • งานและพลังงาน
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง

Topics for this course

11 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง
คลิปที่ 115:47
คลิปที่ 217:22
คลิปที่ 313:35
คลิปที่ 412:54
คลิปที่ 518:18
คลิปที่ 616:22
คลิปที่ 718:23
คลิปที่ 830:57

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

14411 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
  • งานและพลังงาน
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)