วิชา วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2 (64)

Description

วิชาวิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่,งานและพลังงาน,โลกและการเปลี่ยนแปลง

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
  • งานและพลังงาน
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง

Topics for this course

11 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง
คลิปที่ 100:00:00
คลิปที่ 200:00:00
คลิปที่ 300:00:00
คลิปที่ 400:00:00
คลิปที่ 500:00:00
คลิปที่ 600:00:00
คลิปที่ 700:00:00
คลิปที่ 800:00:00

About the instructor

0 (0 ratings)

27 Courses

658 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
  • งานและพลังงาน
  • โลกและการเปลี่ยนแปลง

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)