วิชา วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ระบบนิเวศ , พันธุศาสตร์

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ระบบนิเวศ
  • พันธุศาสตร์ 

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 ระบบนิเวศ
บทที 2 พันธุศาสตร์
คลิปที่ 158:45
คลิปที่ 252:52

About the instructor

0 (0 ratings)

32 Courses

1689 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง ระบบนิเวศ
  • พันธุศาสตร์ 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 1 (64)