วิชา วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องใน ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆของร่างกาย

What Will I Learn?

  • วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องใน ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆของร่างกาย

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆของร่างกาย
คลิปที่ 122:08
คลิปที่ 233:47

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

14411 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • วิชา วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เรื่องใน ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆของร่างกาย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 2 (64)