วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง สารรอบตัว,การศึกษาเซลล์ด้วยกล่องจุลทรรศน์,การแพร่,การออสโมซิส

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สารรอบตัว
  • การศึกษาเซลล์ด้วยกล่องจุลทรรศน์
  • การแพร่
  • การออสโมซิส

Topics for this course

6 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 สารรอบตัว
บทที่ 2 การศึกษาเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์
คลิปที่ 111:31
คลิปที่ 211:31
คลิปที่ 315:52
คลิปที่ 415:52

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สารรอบตัว
  • การศึกษาเซลล์ด้วยกล่องจุลทรรศน์
  • การแพร่
  • การออสโมซิส

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.1 เทอม 1 (64)