วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เทอม 1 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง  พันธุศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน การเคลื่อนที่แนวตรง แรงเสียดทาน ระบบนิเวศน์

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของพันธุศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน การเคลื่อนที่แนวตรง แรงเสียดทาน ระบบนิเวศน์

Topics for this course

10 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพันธุศาสตร์
VDO คลิป เรื่อง พันธุศาสตร์58:27
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องการถ่ายโอนความร้อน
VDO คลิป เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน (1)22:23
VDO คลิป เรื่อง การถ่ายโอนความร้อน (2)22:24
VDO คลิป เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง54:41
VDO คลิป เรื่อง แรงเสียดทาน13:37
VDO คลิป เรื่อง กฎการอนุรักษ์พลังงาน18:20
VDO คลิป เรื่อง ระบบนิเวศ (1)26:50
VDO คลิป เรื่อง ระบบนิเวศ (2)10:22

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

11373 students

Placeholder
Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน
  • -VDO คลิป

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาของพันธุศาสตร์ การถ่ายโอนความร้อน การเคลื่อนที่แนวตรง แรงเสียดทาน ระบบนิเวศน์

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 1