วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 เทอม 2 (64)

Description

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอมที่ 2 ผู้เรียนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า การทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง, กระจกและเลนส์ และแรงเสียดทาน

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถบรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง อธิบายการสะท้อนและการหักเหของแสงของแสงและมีความรู้เรื่องแรงเสียดทาน

Topics for this course

10 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องไฟฟ้า ม.3 เทอม 2
VDO คลิปการสอน เรื่องไฟฟ้า (คลิปที่ 1)15:47
VDO คลิปการสอน เรื่องไฟฟ้า (คลิปที่ 2)28:00
VDO คลิปการสอน เรื่องไฟฟ้า (คลิปที่ 3)20:34
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องฮอร์โมนเพศ ม.3 เทอม 2
VDO คลิปการสอน เรื่องฮอร์โมนเพศ35:38
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องกระจกและเลนส์ ม.3 เทอม 2
VDO คลิปการสอน เรื่องกระจกและเลนส์25:27
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแรงเสียดทาน ม.3 เทอม 2
VDO คลิปการสอน เรื่องแรงเสียดทาน13:35

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10358 students

Free

Material Includes

  • -ใบงาน
  • -เอกสารการนำเสนอ (power point)
  • -คลิป VDO

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถบรรยายการทำงานของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่ายได้ อธิบายการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิง อธิบายการสะท้อนและการหักเหของแสงของแสงและมีความรู้เรื่องแรงเสียดทาน

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทอม 2