วิชา ภาษาไทย ม.4 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาภาษาไทย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การเขียนบันทึกความรู้,การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย,การเขียนอธิบาย,การกรอกแบบรายการ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การเขียนบันทึกความรู้
  • การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย
  • การเขียนอธิบาย
  • การกรอกแบบรายการ

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

เอกสาประกอบการเรียนบทที่ 1
ใบงาน 18/10/66 (ผู้เรียนรอบปกติวันพุธ)

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การเขียนบันทึกความรู้
  • การเขียนเรียงความ ย่อความ จดหมาย
  • การเขียนอธิบาย
  • การกรอกแบบรายการ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)