วิชา ภาษาไทย ม.4 เทอม 1 (64)*

Description

วิชาภาษาไทย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง , การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ , การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ , การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
  • การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ
  • การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 การอ่าน

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

12249 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและร้อยกรอง
  • การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • การอ่านแปลความ ตีความ และขยายความ
  • การอ่านเพื่อแสดงความคิดเห็น

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)