วิชา ภาษาไทย ม.2 เทอม 1 (64)

Description

วิชาภาษาไทย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง สร้างคำในภาษาไทย,วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน,แต่งบทร้อยกรอง,ใช้คำราชาศัพท์,รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษา

What Will I Learn?

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สร้างคำในภาษาไทย
 • วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน
 • แต่งบทร้อยกรอง
 • ใช้คำราชาศัพท์
 • รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษา

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชา ภาษาไทย ม.2 เทอม 1
วรรณคดีและวรรณกรรม ม.2

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

 • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง สร้างคำในภาษาไทย
 • วิเคราะห์โครงสร้างประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อน
 • แต่งบทร้อยกรอง
 • ใช้คำราชาศัพท์
 • รวบรวมและอธิบายความหมายของคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษา

Target Audience

 • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 1 (64)