วิชา ภาษาไทย ม.1 เทอม 1 (64)

Description

วิชาภาษาไทย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง เสียงในภาษาไทย,การสร้างคำในภาษาไทย

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เสียงในภาษาไทย
  • การสร้างคำในภาษาไทย

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 เรียนรู้หลัก ประจักษ์ภาษา

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการเรียน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง เสียงในภาษาไทย
  • การสร้างคำในภาษาไทย

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.1 เทอม 1 (64)