วิชา ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2 (64)

Description

ผู้เรียนจะได้เรียน บทที่ 5 What we wear, บทที่ 6 Mix and Mash, บทที่ 7 Cool Apps and Gadgets และบทที่ 8 Into the past

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนทั้ง 4 บท

Topics for this course

2 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ เทอม 2
VDO คลิป1:16:43

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

9880 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน
  • -VDO คลิป

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจบทเรียนทั้ง 4 บท

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม. 4 เทอม 2