วิชา ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 (64)

Description

วิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนจะเรียนเรื่อง Present perfect simple, Possessive, Zero & First conditional, Gerunds and infinitive, Gerunds and infinitive, Intonations และการอ่านที่อยู่และบ้านเลขที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง Present perfect simple, Possessive, Zero & First conditional, Gerunds and infinitive, Gerunds and infinitive, Intonations และการอ่านที่อยู่และบ้านเลขที่

Topics for this course

6 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

วิชาภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบ
VDO คลิปที่ 120:23
VDO คลิปที่ 222:19
VDO คลิปที่ 39:06
VDO คลิปที่ 421:49

About the instructor

0 (0 ratings)

123 Courses

10355 students

Free

Material Includes

  • -เอกสารประกอบการเรียน
  • -VDO clip

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่อง Present perfect simple, Possessive, Zero & First conditional, Gerunds and infinitive, Gerunds and infinitive, Intonations และการอ่านที่อยู่และบ้านเลขที่

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้น ม.3 เทอม 1