วิชา ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2 (AF66)

Description

วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง Simple Present , Simple Past

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง Simple Present
  • Simple Past 

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

lesson 1
คลิปที่ 19:51
คลิปที่ 214:50

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

11355 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง Simple Present
  • Simple Past 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)