วิชา ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2 (64)

Description

วิชาภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง Simple Present , Simple Past

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง Simple Present
  • Simple Past 

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

lesson 1

About the instructor

0 (0 ratings)

10 Courses

47 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง Simple Present
  • Simple Past 

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.2 เทอม 2 (64)