วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐานผู้เรียนจะได้เรียนเรื่อง การสนทนา (Speaking strategy) , หลักไวยากรณ์  (Grammar) , การเขียน (Writing)

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องการสนทนา (Speaking strategy) , หลักไวยากรณ์  (Grammar) , การเขียน (Writing)

Topics for this course

1 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

การสนทนา การเขียน หลักไวยากรณ์

About the instructor

0 (0 ratings)

144 Courses

7380 students

Free

Material Includes

  • - เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องการสนทนา (Speaking strategy) , หลักไวยากรณ์  (Grammar) , การเขียน (Writing)

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)