วิชา ฟิสิกส์* ม.4 เทอม 2 (64)

Description

วิชา ฟิสิกส์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง งานและพลังงาน,โมเมนตัมและการชน,สภาพสมดุล

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานและพลังงาน
  • โมเมนตัมและการชน
  • สภาพสมดุล

Topics for this course

3 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 5 งานและพลังงาน
บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
บทที่ 7 สภาพสมดุล

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

11355 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง งานและพลังงาน
  • โมเมนตัมและการชน
  • สภาพสมดุล

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 2 (64)