วิชา ฟิสิกส์* ม.4 เทอม 1 (64)

Description

วิชา ฟิสิกส์ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ในเรื่อง การศึกษาวิชาฟิสิกส์,การเคลื่อนที่ในแนวตรง,แรงและกฎการเคลื่อนที่,การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

What Will I Learn?

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การศึกษาวิชาฟิสิกส์
  • การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  • แรงและกฎการเคลื่อนที่
  • การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

Topics for this course

4 Lessons

เอกสารประกอบการเรียน

บทที่ 1 การศึกษาวิชาฟิสิกส์
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวตรง
บทที่ 3 แรงและกฎการเคลื่อนที่
บทที่ 4 การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

About the instructor

0 (0 ratings)

97 Courses

15553 students

Free

Material Includes

  • เอกสารประกอบการสอน

Requirements

  • ผู้เรียนสามารถเข้าใจในเรื่อง การศึกษาวิชาฟิสิกส์
  • การเคลื่อนที่ในแนวตรง
  • แรงและกฎการเคลื่อนที่
  • การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

Target Audience

  • ผู้เรียนชั้นม.4 เทอม 1 (64)